Impressum

PhotoLaP Professional Photoraphers
Damlaan 74a
2265AP Leidschendam
The Netherlands

Dislaimer

Algemeen

PhotoLaP Professional Photographers. (Kamer van Koophandel 70477426), hierna te noemen PhotoLaP, verleent u hierbij toegang tot www.photolap.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door PhotoLaP en derden zijn aangeleverd. PhotoLaP behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van PhotoLaP.
Op alle werkzaamheden van PhotoLaP zijn de Algemene voorwaarden van PhotoLaP van toepassing die u ontvangt bij uw offerte.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van PhotoLaP.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij PhotoLaP. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PhotoLaP, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Meer info over Auteursrechten treft u hier

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.